CLOSE

เชิญเข้าร่วมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด ได้มีการวางแผนพัฒนาโครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 เฟส 5 ซึ่งตั้งอยู่ตำบลท่าตูม ตำบลศรีมหาโพธิ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งจัดให้มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆ ที่มีความทันสมัยเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนในกิจการพัฒนาพื้นที่สำหรับกิจการอุตสาหกรรม โดยได้จะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี