ปิด

สิทธิประโยชน์ของประเทศไทย

 • ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

  มีที่ตั้งแห่งยุทธศาสตร์ ณ ใจกลางทวีปเอเชีย ประเทศไทยได้เอื้ออำนวยต่อนักลงทุนในฐานะประตูแห่งพลวัต เพื่อจะไปสู่ตลาดทางเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

  เศรษฐกิจที่เติบโตของเรา เกิดขึ้นจากระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานระดับสากล, ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถในการแข่งขัน และการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากหน่วยงานราชการ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นุญแจหลักของจุดหมายปลายทางของการลงทุนที่น่าดึงดูดที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

  การจัดอันดับในระดับโลกของเรา
  ลำดับที่ 2: ความง่ายของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก(ธนาคารโลก,2016)
  ลำดับที่ 5: ดัชนีความรู้เรื่องทางการเงินของเอเชีย (มาสเตอร์ การ์ด,2014)
  ลำดับที่ 11: ตลาดเกิดใหม่ที่มีแนวโน้มดีที่สุดของโลก (บลูมเบิร์ก บิสเนส,2014 – 2016)
  ลำดับที่ 14: ดัชนีความสามารถในการแข่งขันทางการผลิตของโลก (ดีลอยต์,2016)
  ขนาดตลาด 23.5 หมื่นล้านดอลล่าห์สหรัฐฯ
  ประชากร 3.9 พันล้านคน

 • ประเทศเจ้าบ้านที่น่าสนใจ

  ประเทศไทยได้ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่น จากการเพิ่มขึ้นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 21% มากกว่า 6 ปี ที่ผ่านมา และ 0.7% ของเปอร์เซ็นทั่วโลก ครองอันดับ 4 ในเศรษฐกิจเจ้าบ้านที่มีอนาคตชั้นนำของเอเชีย , ประเทศไทยได้รับชื่อเสียงอย่างยิ่งในฐานะบ้านหลังที่2 สำหรับบรรษัทข้ามชาติระดับโลกต่างๆ

  ลำดับที่4: เศรษฐกิจเจ้าบ้านที่มีอนาคตชั้นนำของเอเชียปี 2013 – 2015
  การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ไหลเข้า
  บ้านหลังที่2 ของบรรษัทข้ามชาติระดับโลก

 • การเชื่อมโยงทั่วโลก

  การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 ได้ทำให้อาเซียนกลายเป็นตลาดเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดเสรีในสินค้าและการบริการ , การลงทุน , เงินทุนและแรงงานมีฝีมือภายในภูมิภาค และด้วยการเจริญก้าวหน้ามากขึ้นและการขยายตัวดังกล่าว จะทำให้เรากลายเป็นศูนย์กลางของกลไกทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของอาเซียน

  ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงทางการค้าเสรี (FTA) ร่วมกับคู่ค้าทั่วโลกเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะสนับสนุนข้อผูกพันต่างๆ ที่จะเปิดเสรีและสร้างความยุติธรรมทางการค้าในระดับโลก ในขณะเดียวกันกับที่มีการเปิดเจรจา FTA ใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง

 • ศูนย์รวมของการเชื่อมโยงถนนระดับภูมิภาค

  ประเทศไทยมีถนนมากกว่า 465,000 กิโลเมตร และโครงข่ายทางหลวงจำนวนมากที่เชื่อมต่อแต่ละภูมิภาคทั่วทั้งประเทศ นอกจากนั้นเรายังยกระดับและก่อสร้างเครือข่ายถนนระหว่างประเทศใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของเราคือการเพิ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคกับประเทศที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วจำนวนมาก เช่น ประเทศจีน อินเดีย เวียดนาม และสิงคโปร์ และกลายเป็นศูนย์รวมหลักของการเชื่อมต่อถนนของภูมิภาค

  การเชื่อมต่อทางถนนในปัจจุบันของประเทศไทย

  465,000 กม.
  ถนนที่เชื่อมต่อในประเทศไทยที่ครอบคลุมทุกจังหวัด

  ลำดับที่12 ในเอเชีย
  คุณภาพของถนนที่ถูกจัดอันดับโดยงานสัมมนาทางเศรษฐกิจระดับโลก

  แผนพัฒนาการเชื่อมต่อทางถนนระดับภูมิภาค

 • ระบบทางรถไฟและการขนส่งมวลชน

  มีทางรถไฟมากกว่า 4,000 กิโลเมตร ที่เชื่อมต่อกับหลากหลายภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงแผนงานที่จะสร้างรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงจะทำให้สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งระบบขนส่งมวลชนใหม่ในกรุงเทพมหานครที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ที่มีจำนวนสถานีใหม่มากกว่า 175 สถานีที่ถูกคาดหวังไว้ในระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมไปถึงการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองอีกด้วย

  แผนพัฒนาระบบทางรถไฟ
  887 กม. ระบบทางรถไฟที่จะถูกวางภายในปี 2020
  แผนพัฒนาการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
  -มากกว่า 500 กม. ของเครือข่ายระบบขนส่งมวลชน
  -มากกว่า 175 สถานี ของสถานีขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
  -การเชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิกับสนามบินดอนเมือง

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีความสามารถในการแข่งขัน

  ด้วยการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลถึง 20% ในปี 2013 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดีที่2 ที่มีอัตราต่ำที่สุดในประเทศอาเซียน ไม่เพียงแค่นำไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น แต่ยังจัดให้ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่มีความสามารถในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆอีกด้วย

 • วิถีชีวิตที่มีคุณภาพ

  อันดับที่1

  ประเทศที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด

  ประสบการณ์ของชาวต่างชาติ

  ประเทศไทยได้รับชื่อเสียงในฐานะสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับชาวต่างชาติที่มองหาชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยการใช้จ่ายที่ถูกที่สุด ตามสรุปการสำรวจชาวต่างชาติของ HSBC ในปี 2014 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่1 ในเรื่องของความสามารถในการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำรงชีวิต และในภาพรวมอยู่ในอันดับที่ 7

  อันดับที่2

  การศึกษา

  ความหลากหลายในการศึกษาที่มีคุณภาพสูง

  การเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมสำหรับลูกเป็นเรื่องสำคัญของครอบครัว จากข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ ในประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 120 แห่ง ที่ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาคุณภาพสูงอีกจำนวนมากที่มีการสอนในภาษาอื่นๆ

  อันดับที่3

  ระบบดูแลสุขภาพ

  จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งเอเชีย

  มีโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาลกว่าพันแห่งที่มีแพทย์ที่ได้รับการอบรมในระดับสากล และมีโรงพยาบาลไทยมากมายที่เสนอการดูแลสุขภาพมาตรฐานสากลด้วยการรับรองคุณภาพจาก JCI ประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆ ของจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งเอเชียอยู่เสมอ ทำให้มีผู้ป่วยชาวต่างประเทศจำนวนกว่า 2.5 ล้านคนต่อปีถูกรักษาในประเทศไทย

  อันดับที่4

  กิจกรรมการพักผ่อน

  จุดมุ่งหมายการพักผ่อนที่ดีที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก

  มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและทางเลือกการพักผ่อนที่หลากหลายสำหรับครอบครัวที่จะนัดหมายได้ในช่วงสุดสัปดาห์ หรือระหว่างวันหยุด เช่น การล่องเรือ , การแล่นเรือสำราญ , การพายเรือคายัคและล่องแก่งในแม่น้ำที่มีเป็นจำนวนมากของประเทศไทย ประเทศไทยเป็น 1 ในประเทศชั้นนำที่เป็นจุดหมายการเดินทางเพื่อเล่นกอล์ฟในเอเชียด้วยสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานสากลกว่า 200 แห่ง แหล่งการค้าในประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกสนาน ซึ่งประกอบไปด้วยทุกระดับตั้งแต่ร้านค้าแฟชั่นระดับ high-end ไปจนถึงตลาดนัดที่มีสีสัน

ที่มา: Board of Investment of Thailand (www.boi.go.th)

Update : 16 October 2016