CLOSE

อัปเดตการลงทุนปี 2567 BOI เผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้น 31%

ถึงแม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะรู้สึกเป็นกังวลกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่ถึงอย่างนั้นทาง BOI (Borad of Investment) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เปิดเผยว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากผู้ประกอบการมากขึ้นจากปีก่อน ทั้งจำนวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการดึงการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่เข้ามาวางรากฐานในประเทศไทยระยะยาว

อัปเดตการลงทุนไตรมาสแรกปี 2567
ข้อมูลจาก BOI พบว่าในช่วงไตรมาสแรกหรือระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคมของปี 2567 มีจำนวนผู้ประกอบการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เป็นจำนวนมาก โดยมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้
  • ช่วงไตรมาสแรกมีจำนวนโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จำนวนทั้งสิ้น 724 โครงการ ซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ถึง 94% รวมมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 228,207 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 31% 
  • จากข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ FDI มีโครงการจากต่างประเทศยื่นขอรับการส่งเสริมการลงุทนจำนวน 460 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 169,322 บาท 
  • การลงทุนอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง มีมูลค่าการลงทุน 97,651 ล้านบาท รองลงมาคือ ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นโซนที่มี สวนอุตสาหกรรม พร้อมรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
กลุ่มอุตสาหกรรมมาแรง
สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีความต้องการระดับโลก ซึ่งอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 77,194 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มกิจการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มกิจการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำ และกลุ่มกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมด้านบุคลากรและ นิคมอุตสาหกรรม สูง รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 21,328 ล้านบาท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 17,672 ล้านบาท อุตสาหกรรมดิจิทัล มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 17,498 ล้านบาท และอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 13,278 ล้านบาท 

แนวโน้มการลงทุนจากต่างประเทศ
ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2567 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด BOI ได้อนุมัติการลงทุน 4 โครงการขนาดใหญ่มูลค่า 29,702 ล้านบาท ซึ่ง 2 ใน 4 โครงการเป็นผู้ให้บริการ Data Center  จากออสเตรเลียและอินเดีย  แต่ถึงอย่างนั้นในภาพรวมไตรมาสแรกของปียังมีบริษัทต่างชาติยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI มากถึง 460 โครงการ ซึ่งประเทศที่มีการขอรับการส่งเสริมสูงสุดคือ สิงคโปร์ มูลค่าขอรับการส่งเสริม  42,539 ล้านบาท รองลงมาเป็นประเทศจีน มูลค่าขอรับการส่งเสริม 34,671 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้จึงมีการคาดการณ์ว่าปีนี้เป็นโอกาสทองในการดึงการลงทุนนักลงทุนต่างชาติและอุตสาหกรรมเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเข้าสู่ประเทศไทย 

จากภาพรวมการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศกับ BOI เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าประเทศไทยยังคงมีศักยภาพในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กำลังคน เทคโนโลยี นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ และที่สำคัญประเทศไทยมี สวนอุตสาหกรรม 304 ที่มีโครงการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) อีกทั้งยังมีการบริการ One Stop Service จากทีมงานบริหารมืออาชีพ มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ นิคมอุตสาหกรรม สูงที่พร้อมให้การแนะนำในด้านต่าง ๆ อย่างการขอรับการส่งเสริมการลงทุน หรือขอ BOI การขอถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับนักลงทุนต่างชาติ และขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ที่มาข้อมูล