CLOSE

จับตา นโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลใหม่ หวังดึงเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ

ที่มารูปภาพ : https://moneyandbanking.co.th/2023/57123/

หลังจากสิ้นสุดการลงคะแนนเสียงจากสมาชิกรัฐสภาทั้ง 750 คน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จากพรรคเพื่อไทย นายเศรษฐา ทวีสิน ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยหลังจากได้คะแนนเสียงจาก สส.และ สว. มากถึง 482 เสียง เกินกึ่งหนึ่งที่กำหนดไว้ ทำให้หลายฝ่ายต่างจับจ้องไปที่นโยบายของพรรคที่เคยได้หาเสียงไว้กับประชาชนก่อนเลือกตั้ง โดยเฉพาะนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท เพื่อใช้กระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ที่คาดว่าจะเป็นนโยบายแรกที่จะเข็ญออกมาให้เห็นในไตรมาส 2 ของปี 2567 ...

สำหรับนโยบายหลักว่าด้วยการดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ คาดว่าจะเป็นการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษพร้อมสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่นำร่องมาแล้วจากรัฐบาลเดิม ซึ่งจะมีการเพิ่มสิทธิพิเศษด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้, ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีนำเข้า พร้อมกับปลดล็อกปัญหาเกี่ยวกับเอกสารและใบอนุญาตต่าง ๆ  ซึ่งมุ่งเน้นช่วยในเรื่องการแก้ไขปัญหาแรงงาน ปัญหาการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ปัญหาการนำเข้าส่งออก เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อดึงนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตออกสู่ตลาดโลก เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ (BioTech) เทคโนโลยีการเกษตร (AgriTech) เทคโนโลยีการแพทย์ (MedTech) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางด้านการเกษตรและเศรษฐกิจในภูมิภาค

เขตธุรกิจใหม่ New Business Zone นำร่อง หัวเมืองใหญ่ กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง
เพื่อให้นโยบายสามารถดำเนินการได้อย่างไม่ติดขัด การที่จะสร้างเขตธุรกิจใหม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยจังหวัดที่เพียบพร้อมไปด้วยแรงงาน การคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไร้ซึ่งปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ซึ่งจุดยุทธศาสตร์ที่จำเป็นและสำคัญเหล่านี้มุ่งเน้นเพื่อการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองที่ง่ายขึ้น มีระบบขนส่งทั้งทางบก รถไฟและสนามบิน รวมถึงแรงงานจำนวนมาก นอกจากนี้ยังต้องใกล้แหล่งผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตอีกด้วย เมื่อมีการจัดตั้งโรงงานเพิ่มมากขึ้นย่อมก่อให้เกิดชุมชนที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทำให้คนเข้ามาอาศัยและทำงานเพิ่มขึ้น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พักตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยว ทำให้ชุมชนและคนในพื้นที่ดั้งเดิมมีรายได้เพิ่มขึ้น 

สร้างงาน กระจายรายได้ ลดความแออัดให้กรุงเทพฯ
เมื่อเริ่มจัดโซนการจัดตั้งเขตธุรกิจใหม่ก็จะทำให้คนในพื้นที่มีงานทำ เท่ากับเป็นการกระจายรายได้ออกสู่ต่างจังหวัด ทำให้แรงงานไม่ต้องมากระจุกตัวแค่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จังหวัดข้างเคียงก็จะมีทางเลือกในการทำงานมากยิ่งขึ้น เท่ากับเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานลงและมีเงินเหลือเก็บเพิ่มมากขึ้น 

สานต่อโครงการเก่า เพิ่มศักยภาพด้วยธุรกิจใหม่
โครงการ EEC ของรัฐบาลเดิม จะยังคงอยู่และเพิ่มศักยภาพด้วยธุรกิจใหม่ เพื่อดึงเม็ดเงินมาลงทุนด้วยการชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกและกระจายสินค้าให้กับประเทศในแถบอาเซียนทั้งทางบก ทางรางและทางอากาศ โดยเฉพาะเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ลาว, กัมพูชา, เวียดนามรวมไปถึงจีนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ 

ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจใหม่กับสวนอุตสาหกรรม 304 
ด้วยความสมบูรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ใกล้แหล่งทรัพยากรแรงงานจำนวนมากและมีพื้นที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวง รวมถึงเป็นโครงการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI)นักลงทุนต่างชาติสามารถครอบครองที่ดินได้ 100%  นอกจากนี้คุณจะได้รับข้อเสนอด้านสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดถึง13ปี , ได้รับยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักร เป็นต้น และสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี เช่น อนุญาตให้นำคนต่างชาติเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน เป็นต้นทั้งยังใกล้แหล่งผลิตวัตถุดิบสำคัญสำหรับการส่งเสริมธุรกิจใหม่ เช่น เทคโนโลยีการเกษตร ที่เข้าข่ายในการให้การสนับสนุนจากรัฐบาลใหม่ พร้อมกับให้การช่วยเหลือและบริการด้านธุรกิจแบบ One-Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

สวนอุตสาหกรรม 304 โดดเด่น เพียบพร้อม เหมาะแก่การลงทุน
  1. ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการผลิต สวนอุตสาหกรรม 304IPสามารถรองรับการใช้ไฟฟ้า น้ำ และไอน้ำได้อย่างไม่จำกัด การันตีด้วยโรงไฟฟ้าภายในสวนอุตสาหกรรมที่มีกำลังผลิตกว่า 726 เมกะวัตต์ พร้อมระบบสำรองไฟฟ้า 24 ชั่วโมง รวมถึงโรงไฟฟ้าชีวมวลผลิตไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กำลังการผลิตรวม 398 MW และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ (Solar Floating) มีกำลังการผลิตรวม 150MW เราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ทั้งนี้ยังมั่นใจในความสามารถในการส่งมอบไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้กับลูกค้าภายในสวนอุตสาหกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. สามารถผลิตน้ำประปาวันละ 320,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากอ่างเก็บน้ำสร้างขึ้นเองที่มีความจุรวม 40 ล้านลูกบาศก์เมตร ไม่รบกวนแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมระบบบำบัดน้ำนวัตกรรม Pore Controllable Fiber (PCF)ที่ทันสมัย สามารถบำบัดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและจ่ายน้ำได้ตามความต้องการ รวมถึง Zero-Waste Discharge ไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ อีกทั้งสวนอุตสาหกรรม 304 มีพื้นที่ตั้งสูง 14-20 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปราศจากปัญหาเรื่องน้ำท่วม
จะเห็นได้ว่าหลากนโยบายของรัฐบาลชุดนายเศรษฐา ทวีสิน ช่วยส่งผลดีในการเรียกนักลงทุนชาวต่างชาติในด้านการอำนวยความสะดวก จากที่เคยล่าช้า หลากขั้นตอน ก็ปรับให้รวดเร็วขึ้น การสานต่อโครงการเดิมจากรัฐบาลก่อนซึ่งทำไว้ดีอยู่แล้วให้ทำต่อไป รวมถึงจุดแข็งของประเทศไทยเองที่ถือว่ามีภูมิศาสตร์ที่ดีที่สุด พร้อมรอบด้านทั้งทางบก เรือ อากาศ รวมถึงเป็นตัวกลางในการกระจายสินค้าสู่ประเทศอื่น ๆ ได้ในระยะเวลาอันสั้นที่สุดซึ่งหมายถึงต้นทุนที่ถูกลงและรายได้ผลประกอบการที่สูงขึ้น หากจะพูดว่าประเทศไทยเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนก็คงไม่ผิดนัก

ที่มาของข้อมูล