CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 จัดกิจกรรม Safety and Happy Back to School ต้อนรับเปิดเทอมใหม่

สวนอุตสาหกรรม 304 จัดกิจกรรม Safety and Happy Back to School ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19 โดยได้มอบอุปกรณ์การศึกษา พร้อมด้วยอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่จำนวน 8 แห่ง