CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 สนับสนุนแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

สวนอุตสาหกรรม 304 สนับสนุนแอลกอฮอล์สเปรย์  ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณทางเข้าออกการจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ประจำปี 2565