CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304IP2 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โดยสนับสนุนรถแบคโฮในการขุดลอกลำรางสาธารณะ

สวนอุตสาหกรรม 304IP2 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โดยสนับสนุนรถแบคโฮในการขุดลอกลำรางสาธารณะ หมู่ 3 บ้านแหลมเขาจันทร์ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่ไหลล้นลำรางเข้าท่วมบ้านประชาชนในพื้นที่