CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 มอบหน้ากากอนามัยให้กับสถานพยาบาลในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ

คุณกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรม 304 มอบหน้ากากอนามัยให้กับสถานพยาบาลในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ อาทิ โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม, ตำบลบ้านคลองรั้ง และ ตำบลหนองโพรง (เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี) เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเดินหายใจ รวมทั้งภารกิจด้านสาธารณสุขต่างๆ จำนวนรวม 110,000 ชิ้น โดยมีคณะผู้บริหารของหน่วยงานเป็นตัวแทนรับมอบ