CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมทำกิจกรรมในโครงการ “CSR-DIW Continuous 2022 & Green Industry Level 5” ซึ่งจัดโดย Cellox

สวนอุตสาหกรรม 304 และ Canon ร่วมทำกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ใหญ่ ให้บ้านเรา” ภายใต้โครงการ “CSR-DIW Continuous 2022 & Green Industry Level 5” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในจังหวัดปราจีนบุรีเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก จัดโดย Cellox ณ โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวะปราจีนบุรี