CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 เข้าพบ ผอ.ปภ.เขต 3 เพื่อมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณราชการ

นายกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรม 304 เข้าพบ ผอ.ปภ.เขต 3 เพื่อมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณราชการ และ รับมอบหนังสือบันทึกความปลอดภัยเจ็ดสหาย