CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมงานเลี้ยงรับรองในวาระเกษียณอายุราชการของนายอำเภอศรีมหาโพธิ

นายกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมงานเลี้ยงรับรองและมอบของที่ระลึกให้แก่นายอำเภอศรีมหาโพธิในวาระเกษียณอายุราชการ