CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายที่ดินกับบริษัท Volans Aroma จำกัด

นายกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายที่ดินกับบริษัท Volans Aroma ผู้ประกอบการด้านเคมีภัณฑ์ด้านเครื่องหอม  ในวันที่ 21 มีนาคม 2023 ที่ผ่านมา