CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2566

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง โดยสํานักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี