CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมกับ Double A และ NPS จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักปลอดสาร”

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมกับ Double A และ NPS จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักปลอดสาร” โดยภายในกิจกรรม ประกอบไปด้วย แจกปุ๋ย แจกผักสวนครัว และให้เกร็ดความรู้ในการปลูกผักให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีในการจัดโครงการครั้งนี้