CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างสุขภาพที่ดี และห่างไกลจากยาเสพติด