CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 เข้าร่วมเกิจกรรมเปิดกล่องของขวัญเพื่อ SME ปี 2566 สัญจรเป็นครั้งที่ 17

นายกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรม 304 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดกล่องของขวัญเพื่อ SME ปี 2566 สัญจรเป็นครั้งที่ 17 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี นำทีมโดยนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบัน SMI พร้อมด้วย ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองประธานสถาบัน SMI กล่าวแนะนำกิจกรรมกล่องของขวัญ และสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนและผู้ประกอบการได้รับฟัง ณ ทวาราวดี รีสอร์ท ปราจีนบุรี

ทั้งนี้กิจกรรมเปิดกล่องของขวัญฯ ได้รวบรวมทัพหน่วยงานให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ FTI e-member card, SMEs pro-active, Made in Thailand, ขึ้นทะเบียนบาร์โค้ด Gs1 Thailand, จับคู่ธุรกิจนวัตกรรมและแพลตฟอร์มการเกษตร, สินเชื่อ Fasttrack จากสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งบูธให้คำปรึกษาการลงทุนบีโอไอ (BOI) แก่ SME และจำหน่ายสินค้าผู้ประกอบการในท้องถิ่นอีกมากมาย โดยมีสมาชิกและ SME ในพื้นที่เข้าร่วม 117 ราย พร้อมกันนี้ยังมีผู้ประกอบการสนใจสมัครสมาชิก ส.อ.ท. และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 5 บริษัท