CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ จ.ปราจีนบุรี

นายกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรม 304 มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาในโอกาสเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และกำนันประจำตำบลหนองโพรง เป็นตัวแทนรับมอบ