CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

สวนอุตสาหกรรม 304 สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในระดับ ปวช.และปวส. จำนวน 8 ทุน รวม 10,000 บาท วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดยมีนายวิระ ออมทรัพย์ทวี ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครู เป็นผู้รับมอบ ซึ่งทางสวนอุตสาหกรรม 304 ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษามาตลอดและเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญและพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมในอนาคตต่อไป