CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมแสดงความยินดีงานทำบุญเปิดบริษัท อินโนเวททีฟโพลีเมอร์แอนด์เคมิคัลส์ จำกัด

นายกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมแสดงความยินดีงานทำบุญเปิดบริษัท อินโนเวททีฟโพลีเมอร์แอนด์เคมิคัลส์ จำกัด ทางสวนอุตสาหกรรม 304 ขออวยพรให้มีการดำเนินกิจการด้วยความราบรื่นและขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในสวนอุตสาหกรรม 304 เสมอมา