CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 มอบชุดขนมไหว้พระจันทร์ในเทศกาลไหว้พระจันทร์ แด่ลูกค้าสวนอุตสาหกรรม 304

คุณกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรม 304 นำทีมผู้บริหารและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ มอบชุดขนมไหว้พระจันทร์ เพื่ออวยพรให้ลูกค้าภายในสวนอุตสาหกรรม 304 นั้นมีความโชคดีในเทศกาลไหว้พระจันทร์