CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ปันน้ำใจสนับสนุนถุงปันยิ้มให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ

สวนอุตสาหกรรม 304 ปันน้ำใจสนับสนุนถุงปันยิ้มให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ โดยมีคณะปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนรับมอบและจะนำไปส่งมอบไปยังผู้รับต่อไป