CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 เข้าร่วมกิจกรรมดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมใจบริจาคโลหิตพร้อมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

นายกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรม 304 เข้าร่วมกิจกรรมดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมใจบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ พร้อมมอบของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายรณรงค์ นครจินดา