CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ให้การสนับสนุนและร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงในเขตพื้นที่

นายกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรม 304 ให้การสนับสนุนและร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงและการละเล่นแบบไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ โดยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานลอยกระทงในพื้นที่ตำบลท่าตูม และสนับสนุนของรางวัลไข่ปลามหากุศล ในกิจกรรมลอยกระทงขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี