CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ปันน้ำใจ มอบรอยยิ้ม ส่งความสุขแก่น้องๆโรงเรียนบ้านหว้าเอน

สวนอุตสาหกรรม 304 ปันน้ำใจ มอบรอยยิ้ม ส่งความสุข โดยการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีม แก่น้องๆโรงเรียนบ้านหว้าเอน ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการละเล่นให้น้องๆได้รับความรู้พร้อมความสนุกสนานไปด้วยกัน