CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

คุณกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรม 304 เข้าร่วมพิธีเปิดในกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโป่งไผ่ ตำบลท่าตูม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก รวมถึงมีกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิเช่น ลอยกระทง ประกวดกระทง ประกวดหนูน้อยนพมาศ และประกวดนางนพมาศ ฯลฯ จัดกิจกรรมโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม