CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมแสดงความยินดีกับ นางจารุณี กาวิล ในโอกาสขึ้นรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

คุณกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางจารุณี กาวิล ในโอกาสขึ้นรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ณ ร้านร่มไม้ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี