CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 มอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

สวนอุตสาหกรรม 304 มอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยโรงพยาบาลแห่งนี้มีขนาด 120 เตียง เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล ทั้งนี้มีนายรัชกฤต พยัคฆ์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ เป็นตัวแทนรับมอบและนำไปมอบให้โรงพยาบาลเป็นลำดับถัดไป