CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ยินดีต้อนรับคณะหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง (บยสส.) รุ่นที่ 3 เข้าเยี่ยมชมโครงการ

คุณกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรม 304 นำคณะหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง (บยสส.) รุ่นที่ 3 เข้าเยี่ยมชมโครงการในวันที่ 26-27 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา