CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ส่งมอบความสุขพื้นที่ตำบลลาดตะเคียนเนื่องในโอกาสปีใหม่

สวนอุตสาหกรรม 304 ส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสปีใหม่ โดยสนับสนุนของรางวัลในงานเลี้ยงปีใหม่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน-แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน พื้นที่ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี