CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 สนับสนุนงบประมาณกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล “ผ่านศึกมินิมาราธอน 2024” ให้กับสมาคมทหารผ่านศึก จังหวัดปราจีนบุรี

คุณกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรม 304 สนับสนุนงบประมาณ 20,000 บาทและน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ให้กับกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล “ผ่านศึกมินิมาราธอน 2024” โดยมี พลตรี บุญเลิศ จารุวัตร นายกสมาคมทหารผ่านศึก จังหวัดปราจีนบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ