CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมพิธีเปิดอาคารการผลิตหลังใหม่ของ CMK Corporation (Thailand) Co.,Ltd (CMKT) ​

นายกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร สวนอุตสาหกรรม 304 เข้าร่วมในพิธีเปิดอาคารการผลิตหลังใหม่ของ CMKT  เพื่อเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ตั้งเป้าหมาย 110,000 ล้านเยน โดยงานจัดขึ้น ณ อาคารผลิตหลังที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567