CLOSE

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ตลาด 304 พลาซ่า

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมกับตลาด 304 พลาซ่า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ตลาด 304 พลาซ่า บริเวณถนนหน้าธนาคารธนชาต ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป