CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ " คืนความสดใสในดวงตาให้เด็ก"

คุณกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สวนอุตสาหกรรม 304 มอบงบประมาณสนับสนุนให้กับมูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการ  " คืนความสดใสในดวงตาให้เด็กวัยเรียน "   ในการตัดแว่นสายตาให้กับเยาวชนกว่า 500 ราย  โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิในฐานะประธานมูลนิธิฯ ให้เกียรติรับมอบ พร้อมด้วยนายวุฒิกรณ์ พัฒนโสภณ สาธารณสุขอำเภอ  ซึ่งมูลนิธิฯดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2558 ในการดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตของ เด็ก คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่  ด้วยหวังว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งน้ำใจ ที่จะส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้อย่างสมวัยของเยาวชนโดยไม่มีอุปสรรค เพื่อที่จะเติบโตเป็นคนดีของชาติต่อไป