CLOSE

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงงาน

“เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2561 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงงานบริษัทแคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ณ สวนอุตสาหกรรม ๓๐๔ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และประธานกรรมการบริหารบริษัทแคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัดเฝ้ารับเสด็จฯและถวายรายงาน”

Credit : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี