CLOSE

สวนอุตสาหกรรม 304 สนับสนุนแอลกอฮอล์ ให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

สวนอุตสาหกรรม 304 สนับสนุนแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ลิตร ให้กับอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้ฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อในหน่วยงาน และให้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  ( Covid-19 ) โดยมี นายประเสริฐ สีน้ำเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้รับมอบ