ปิด
ENVIRONMENTALLY FRIENDY INDUSTRIAL PARK

สวนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ความเป็นมา

บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1994 ที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นสวนอุตสาหกรรมคุณภาพเยี่ยม ภายใต้แนวคิด เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Industrial Town ก่อนจะขยายการลงทุนไปสู่ สวนอุตสาหกรรม 304 (ฉะเชิงเทรา) เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการลงทุนที่ขยายตัวทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เรามีข้อได้เปรียบทั้งในด้านทำเลที่ตั้งและต้นทุน รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ตลอดจนความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ ที่จะช่วยผลักดันให้ลูกค้าของเราก้าวไปถึงปลายทางแห่งความสำเร็จ

Prachinburi

สวนอุตสาหกรรม 304 (ปราจีนบุรี)

ก่อตั้งเมื่อปี 1994 บนพื้นที่รวม 7,500 ไร่ในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการในเขตส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI Zone 3 ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุด สวนอุตสาหกรรมของเราได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Industrial Town เพื่อให้เราตอบสนองความต้องการของนักลงทุนไปพร้อมๆ กับความต้องการของชุมชนในพื้นที่ และยังรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมไว้ได้อีกด้วย

นอกจากการเป็นสวนอุตสาหกรรมที่ได้คุณภาพแล้ว เรายังพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตของทั้งคณะผู้บริหารและพนักงาน เช่น โครงการบ้านพักหลากหลายรูปแบบ หรืออาคารพักอาศัยที่ดีสุดของโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท ซึ่งมีห้องจัดประชุมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปราจีนบุรี ยังรวมถึงร้านอาหาร แหล่งร้านค้า และบริการด้านสุขภาพและการพักผ่อนหย่อนใจ

Chachoengsao

สวนอุตสาหกรรม 304 (ฉะเชิงเทรา)

จากความสำเร็จของโครงการสวนอุตสาหกรรมแห่งแรกของเราในจังหวัดปราจีนบุรี จึงขยายโครงการแห่งที่ 2 ของเราในปี 2001 ครอบคลุมพื้นที่ 6,000 ไร่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 110 กิโลเมตร โครงการตั้งอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองสายหลัก ที่ทอดตัวเลียบไปกับเมือง ทำให้สามารถเดินทางต่อไปยังท่าเรือแหลมฉบังได้อย่างสะดวกสบาย

นักลงทุนจะได้รับข้อเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษมากมาย และการยกเว้นภาษีอากร จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์จากเขตปลอดอากร หรือ Free Trade Zone ด้วย