ปิด
Vision & Mission

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมของประเทศ เราไม่เพียงใส่ความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนในระดับภูมิภาคจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) แต่เรายังริเริ่มก่อตั้งเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Industrial Town เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย รวมถึงเติบโตไปพร้อมๆ กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

สวนอุตสาหกรรม 304 เป็นมากกว่าแค่ผู้ดำเนินธุรกิจ เพราะเราพัฒนาชุมชนธุรกิจที่ได้ประสิทธิภาพร่วมกับลูกค้าของเรา ซึ่งถือเป็นชุมชนธุรกิจที่ดีที่สุดในภูมิภาค ทั้งเรายังได้เสียงตอบรับแห่งความพึงพอใจระดับสูง จากทั้งลูกค้าและนักลงทุนด้วยพันธกิจ

“ความพึงพอใจของลูกค้า ประสิทธิภาพในการลงทุน มูลค่าเพิ่ม ควบคู่ไปกับหลักการธุรกิจสีเขียว คือแนวคิดเบื้องหลังที่ขับเคลื่อน สวนอุตสาหกรรม 304” เราส่งต่อเป้าหมายและคำสัญญาเหล่านี้ ผ่านการให้บริการเหนือระดับ และการดำเนินธุรกิจที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ซึ่งตอบความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งกว่า


จุดเด่นของการพัฒนาโครงการ

  • ความสมบูรณ์พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงระบบการจัดการน้ำและการระบายน้ำ ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้คุณภาพต่อเนื่อง
  • ความช่วยเหลือทางด้านธุรกิจที่จะสนับสนุนให้การดำเนินการผลิตเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One Stop Service ที่มอบความสะดวกสบายสูงสุดให้แก่ลูกค้า
  • การให้ความดูแลด้านการใช้ชีวิต ทั้งจัดเตรียมบ้านพักอาศัย โรงแรม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนพื้นที่ทางการค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อความบันเทิงต่างๆ
  • การเป็นสวนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Industrial Town ซึ่งสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด การใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นโดยไม่รบกวนแหล่งน้ำตามธรรมชาติ การกำจัดของเสียโดยไม่ปล่อยออกสู่ภายนอก และการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างเคร่งครัด