ปิด

ไทยยืนยัน เปิดประเทศ พร้อมมาตรการเข้มข้น คลายกังวลชาวต่างชาติ

Thailand confirms to open the country with intensive measures
ไทยยืนยันเปิดประเทศแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ท่ามกลางการคลายล็อกมาตรการล็อกดาวน์ ต้อนรับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติแบบไม่กักตัว 63 ประเทศ และยกเลิกเคอร์ฟิวเหลือเพียงแค่ 7 จังหวัดเท่านั้นที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ หลังจากต้องปิดประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 มาอย่างยาวนาน

เงื่อนไขการเข้าประเทศของกระทรวงการต่างประเทศและส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเดินเข้าประเทศไทยจะต้องลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศ (เฉพาะทางอากาศ) เพื่อขอ Thailand Pass ID กับกระทรวงการต่างประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th/ เสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์ในการเดินทางเข้าประเทศได้ โดยมีรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย แบ่งเป็น 3 รูปแบบด้วยกันดังนี้

    1) Exemption from Quarantine (Test and Go)

คือ รูปแบบที่ผู้เดินทางมาจาก 63 ประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนดมาและต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 21 วัน ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ก่อนวันเดินทาง 14 วัน มีผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนวันเดินทางและต้องมีหลักฐานการชำระเงินจองที่พักโรงแรม AQ หรือ SHA + 1 คืน สิ่งที่ต้องเตรียมได้แก่
  • Passport หรือหนังสือเดินทาง 
  • หนังสือรับรองการฉีดวัคซีน
  • หลักฐานการจองโรงแรม 1 วัน และชำระเงินค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง เมื่อเดินทางมาถึง
    2) Sandbox Program จังหวัดพื้นที่นำร่องในการเปิดประเทศ

คือรูปแบบการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่นำร่องของประเทศไทย อ้างจากคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 18/2564 ได้ออกคำสั่งที่มีผลบังคับ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป ให้ 17 จังหวัดต่อไปนี้เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว โดยบางจังหวัดจะจำกัดรายละเอียดเฉพาะบางอำเภอ ได้แก่ กระบี่, กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, ตราด, บุรีรัมย์, ประจวบคีรีขันธ์, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, ระยอง, สมุทรปราการ, สุราษฎร์ธานี, หนองคาย, อุดรธานี, เชียงใหม่, เพชรบุรี และจังหวัดเลย โดยจะต้องจองโรงแรมและที่พักแบบ SHA+ หรือ AQ ในพื้นที่ Sandbox อย่างน้อย 7 วัน มีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ก่อนวันเดินทาง 14 วัน และมีผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนวันเดินทาง โดยเอกสารที่ใช้ประกอบไปด้วย
  • Passport หรือหนังสือเดินทาง 
  • หนังสือรับรองการฉีดวัคซีน
  • หลักฐานการจองโรงแรม 7 วัน และชำระเงินค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้งเมื่อเดินทางมาถึง
    3) Alternative Quarantine

คือรูปแบบการเข้าประเทศโดยไม่เข้าเงื่อนไขใด ๆ จากสองโปรแกรมข้างต้น หรือผู้เดินทางยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือฉีดยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องเข้าพักและจองโรงแรม AQ อย่างน้อย 10 วัน พร้อมเข้ารับการตรวจแบบ RT-PCR เมื่อเดินทางมาถึง เอกสารที่ต้องใช้
  • Passport หรือหนังสือเดินทาง 
  • หลักฐานการจองโรงแรม AQ 10 วัน และชำระเงินค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง เมื่อเดินทางมาถึง

เผยรายชื่อประเทศที่ไม่ต้องกักตัว

สำหรับรายชื่อประเทศที่ได้รับการอนุมัติให้สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวจากกระทรวงการต่างประเทศ มีด้วยกันทั้งหมด 63 ประเทศ สามารถตรวจสอบรายชื่อแต่ละประเทศได้ที่ตารางด้านล่าง 
List of countries not required for quarantine
แต่ถ้าหากมาจากประเทศที่ไม่ได้ระบุไว้จะต้องเข้ารับการกักตัวตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยต้องทำประกันภัยและสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ $50,000 USD ทุกคน หลังจากพำนักภายในโรงแรมที่กำหนดในแต่ละโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้อย่างอิสระ
แนะนำ สวนอุตสาหกรรม และ นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่จัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย

สำหรับนักลงทุนที่กำลังมาหาพื้นที่ในการจัดตั้งธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย เป็น นิคมอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร สนามบินสุวรรณภูมิและท่าเรือแหลมฉบัง มีเส้นทางออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง ลาว, กัมพูชา และเวียดนาม สวนอุตสาหกรรม 304 ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนไทยและต่างประเทศ เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคครบครัน รายล้อมไปด้วยแหล่งทรัพยากรด้านแรงงานและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อีกด้วย 


ที่มาข้อมูล