ปิด

สวนอุตสาหกรรม 304 สนับสนุนงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2565

นายกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรม 304 สนับสนุนงบประมาณหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์งานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2565