ปิด

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมพิธีเปิดอาคารการผลิตหลังใหม่ของ Western Digital พร้อมมอบช่อดอกไม้

สวนอุตสาหกรรม 304 เข้าร่วมในพิธีเปิดอาคารการผลิตหลังใหม่ของ Western Digital พร้อมมอบช่อดอกไม้ เพื่อเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น โดยงานจัดขึ้น ณ อาคารผลิตหลังที่ 5 ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565