ปิด

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด มอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการของภาครัฐ

รวมทั้งหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโวิด-19 ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้มอบถุงยังชีพเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อที่กำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม โดยมีนายชัยวรรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิเป็นผู้รับมอบ