ปิด

สวนอุตสาหกรรม 304 มอบถุงยังชีพ ให้กับ อบต.ท่าตูม

เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ต้องกักตัว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลท่าตูม