ปิด

สวนอุตสาหกรรม 304 สนับสนุนเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดปราจีนบุรี

สวนอุตสาหกรรม 304 ร่วมสนับสนุนเครื่องมือแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินทางใจ ทั้งนี้ได้ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 10 เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ.