ปิด

สวนอุตสาหกรรม 304 มอบข้าวสาร 1,500 กิโลกรัม สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดปราจีนบุรี

นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ (คนกลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบข้าวสารจำนวน 1,500 กิโลกรัม จาก นายกิตติพันธ์จิตต์เป็นธรรม หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  ในภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว รวมถึงผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ซึ่งบริษัทได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดปราจีนบุรีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชาวจังหวัดปราจีนบุรีผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19  นี้ไปด้วยกัน.