ปิด

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 1) โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 1) โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19

โดยจัดประชุมผ่านแอพพิเคชั่น Zoom ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. * สามารถขอรับลิงค์เข้าร่วมประชุม หรือรับทราบรายละเอียดโครงการ โดยสแกนคิวอาร์โค้ด ได้ดังภาพ