ปิด

สวนอุตสาหกรรม 304 ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด มอบแอลกอฮอล์สเปรย์ และหน้ากากอนามัย ให้สำหรับกลุ่ม กองอาสารักษาดินแดนในจังหวัดปราจีนบุรี

สวนอุตสาหกรรม 304 ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด มอบแอลกอฮอล์สเปรย์ และหน้ากากอนามัย ให้สำหรับกลุ่ม กองอาสารักษาดินแดนในจังหวัดปราจีนบุรี

เพื่อนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติรับมอบในครั้งนี้