ปิด

สวนอุตสาหกรรม 304 สนับสนุนแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ

สวนอุตสาหกรรม 304 สนับสนุนแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้กับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ 
จำนวน 200 ลิตร เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี