ปิด

สวนอุตสาหกรรม 304 มอบแอลกอฮอล์ สนับสนุนการทำงานของภาครัฐ ในภารกิจดูแลประชาชนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

สวนอุตสาหกรรม 304  ส่งมอบความห่วงใย มอบแอลกอฮอล์จำนวน 1,000 ลิตร เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการปฎิบัติภารกิจและดูแลประชาชนท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และใช้สําหรับทําความสะอาดหน่วยงานราชการ  ศูนย์พักคอย  โรงพยาบาลสนาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  ให้เกียรติรับมอบ  ทั้งนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย