ปิด

โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

Water Supply Diagram

แหล่งสาธารณูปโภคที่คุณวางใจได้

ที่สวนอุตสาหกรรม 304 ไม่ว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือเล็ก ก็จะได้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูง ระบบผลิตไฟฟ้าภายในสวนอุตสาหกรรม กำลังผลิตมากกว่า 670 เมกะวัตต์ อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นพร้อมระบบวางแผนการจัดการน้ำเพื่อให้คุณหมดกังวลจากปัญหาน้ำท่วม รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ำหน้า ตลอดจนการจัดการด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าโดยบริษัทสาขาของเรา

Water Supply Diagram

แหล่งจ่ายน้ำประปาให้บริการไม่จำกัด และระบบการจัดการน้ำ

อ่างเก็บน้ำที่เราสร้างขึ้นมีความจุรวม 40 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การให้บริการน้ำประปาของเราสามารถทำการผลิตได้มากถึง 320,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

Water Supply Diagram

พลังงานไฟฟ้าให้บริการไม่จำกัด

โรงผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ของเรา สามารถผลิตไฟฟ้าจ่ายให้ทั่วสวนอุตสาหกรรมได้สูงสุด 670 เมกะวัตต์ และยังเสริมด้วยแหล่งพลังงานไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ กฟภ.

  • โรงผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ กำลังผลิต 670 เมกะวัตต์
  • ระบบไฟฟ้าสำรอง 24 ชั่วโมง
  • 50% ของกำลังการผลิตส่วนเหลือในปัจจุบัน ส่งให้โครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ หรือ National Grid