ปิด

สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในประเทศไทย

 • ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

  มีที่ตั้งแห่งยุทธศาสตร์ ณ ใจกลางทวีปเอเชีย ประเทศไทยได้เอื้ออำนวยต่อนักลงทุนในฐานะประตูแห่งพลวัต เพื่อจะไปสู่ตลาดทางเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
  เศรษฐกิจที่เติบโตของเรา เกิดขึ้นจากระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานระดับสากล, ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถในการแข่งขัน และการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากหน่วยงานราชการ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกุญแจหลักของจุดหมายปลายทางของการลงทุนที่น่าดึงดูดที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

  rankings
 • ประเทศเจ้าบ้านที่น่าสนใจ

  ประเทศไทยได้ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่น จากการเพิ่มขึ้นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 21% มากกว่า 6 ปี ที่ผ่านมา และ 0.7% ของเปอร์เซ็นทั่วโลก ครองอันดับ 4 ในเศรษฐกิจเจ้าบ้านที่มีอนาคตชั้นนำของเอเชีย , ประเทศไทยได้รับชื่อเสียงอย่างยิ่งในฐานะบ้านหลังที่2 สำหรับบริษัทข้ามชาติระดับโลกต่างๆ

  mnes
 • การเชื่อมโยงทั่วโลก

  การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 ได้ทำให้อาเซียนกลายเป็นตลาดเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดเสรีในสินค้าและการบริการ , การลงทุน , เงินทุนและแรงงานมีฝีมือภายในภูมิภาค และด้วยการเจริญก้าวหน้ามากขึ้นและการขยายตัวดังกล่าว จะทำให้เรากลายเป็นศูนย์กลางของกลไกทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของอาเซียน

  export

  ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงทางการค้าเสรี (FTA) ร่วมกับคู่ค้าทั่วโลกเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะสนับสนุนข้อผูกพันต่างๆ ที่จะเปิดเสรีและสร้างความยุติธรรมทางการค้าในระดับโลก ในขณะเดียวกันกับที่มีการเปิดเจรจา FTA ใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง

  networks
 • ศูนย์รวมของการเชื่อมโยงถนนระดับภูมิภาค

  ประเทศไทยมีถนนมากกว่า 465,000 กิโลเมตร และโครงข่ายทางหลวงจำนวนมากที่เชื่อมต่อแต่ละภูมิภาคทั่วทั้งประเทศ นอกจากนั้นเรายังยกระดับและก่อสร้างเครือข่ายถนนระหว่างประเทศใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของเราคือการเพิ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคกับประเทศที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วจำนวนมาก เช่น ประเทศจีน อินเดีย เวียดนาม และสิงคโปร์ และกลายเป็นศูนย์รวมหลักของการเชื่อมต่อถนนของภูมิภาค

  connectivity
 • ระบบทางรถไฟและการขนส่งมวลชน

  มีทางรถไฟมากกว่า 4,000 กิโลเมตร ที่เชื่อมต่อกับหลากหลายภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงแผนงานที่จะสร้างรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงจะทำให้สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งระบบขนส่งมวลชนใหม่ในกรุงเทพมหานครที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ที่มีจำนวนสถานีใหม่มากกว่า 175 สถานีที่ถูกคาดหวังไว้ในระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมไปถึงการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองอีกด้วย

  plan
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีความสามารถในการแข่งขัน

  ด้วยการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลถึง 20% ในปี 2013 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดีที่2 ที่มีอัตราต่ำที่สุดในประเทศอาเซียน ไม่เพียงแค่นำไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น แต่ยังจัดให้ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่มีความสามารถในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆอีกด้วย

  tax
 • วิถีชีวิตที่มีคุณภาพ

  lifestyle lifestyle

ที่มา: Board of Investment of Thailand (www.boi.go.th)

Update : 16 October 2016